X

News


15

2023

-

02

Chairman of Guangzhou Nanda Screen Printing Equipment Co., Ltd

Author:


The 6th rotating president of the Association
Chairman of Guangzhou Nanda Screen Printing Equipment Co., Ltd
Other positions:
Chairman of Guangzhou Nanda Screen Printing Equipment Co., Ltd
President of Guangdong Chamber of Commerce in Tiantai, Zhejiang
Executive Vice President of Zhejiang Chamber of Commerce in Guangdong Province
Executive Vice President of Guangzhou Taizhou Chamber of Commerce
Member of the CPPCC Tiantai County, Zhejiang Province
Chairman-in-Office of China Screen Printing Industry Association
Visiting Professor, School of Textile and Clothing, Guangzhou University
Won the title of "Top Ten Charming Zhejiang Merchants"
Won the "Outstanding Achievement Award of China's Screen Printing Industry"
In 2008, it was rated as "Top Ten Figures in the Screen Printing and Special Printing Industry"